Συχνές Ερωτήσεις

Πρόβλημα αποστολής αίτησης μέσω e-mail

Στην περίπτωση που μετά την υποβολή της αίτησής σας μέσω e-mail λάβετε αυτόματη απάντηση που αναφέρει ότι υπήρξε κάποιο σφάλμα.
Το πρόβλημα μπορεί να οφείλεται στους εξής λόγους:

  • Ο παραλήπτης μπορεί να έχει υπερβεί το διαθέσιμο όριο χώρου στο ηλεκτρονικό του ταχυδρομείο
  • Ο e-mail server του παραλήπτη να δυσλειτουργεί, λόγω του μεγάλου αριθμού αιτήσεων
  • Η διεύθυνση e-mail να είναι λάθος

Για να λυθεί το πρόβλημα, μπορείτε να δοκιμάσετε ένα από τα παρακάτω:

  • Προσπαθήστε να μειώσετε το μέγεθος των εγγράφων που επισυνάπτετε στο e-mail (CV, αναφορές, πιστοποιητικά, κλπ) και προσπαθήστε να στείλετε ξανά
  • Ενημερώστε τον εργοδότη για το πρόβλημα τηλεφωνικά και προσπαθήστε να βρείτε μια εναλλακτική διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail)
  • Ενημερώστε μας για το πρόβλημα μέσω e-mail (info@douleuw.gr) ή χρησιμοποιήστε τη φόρμα αναφοράς σφάλματος που είναι στην αγγελία συμπληρώνοντας την ηλεκτρονική σας διεύθυνση ώστε να μπορέσουμε να επικοινωνήσουμε μαζί σας