Vacancy

Senior Project Manager Έργων Ηλιακής Ενέργεια

METKA

Η METKA προσλαμβάνει Senior Project Manager Έργων Ηλιακής Ενέργεια, για άλλες τοποθεσίες.

Προφίλ εταιρίας
 • Η METKA αποτελεί τον τομέα επιχειρηματικής δραστηριότητας της ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. για την κατασκευή εξειδικευμένων ενεργειακών έργων ευρείας κλίμακας, που καλύπτουν το πλήρες φάσμα της Μελέτης - Προμήθειας - Κατασκευής (EPC), αλλά και την βιομηχανική παραγωγή υψηλής τεχνογνωσίας, με παρουσία στους τομείς Ενέργειας, Υποδομών και Άμυνας.
Περιγραφή θέσης εργασίας
 • Η METKA EGN αναζητά έναν έμπειρο Project Manager Έργων Ηλιακής Ενέργειας για να ενταχθεί στην ομάδα διοίκησης των κατασκευών. Ο υποψήφιος που θα επιλεγεί θα διαχειρίζεται όλες τις παραμέτρους των φωτοβολταϊκών έργων που θα του ανατίθενται, σε όλη τη διάρκεια ζωής τους. Επίσης, θα φροντίζει ώστε τα έργα αυτά να ολοκληρώνονται βάσει προγράμματος και προϋπολογισμού, ελαχιστοποιώντας παράλληλα τους κινδύνους και μεγιστοποιώντας τα περιθώρια κέρδους σε ποικίλα έργα ηλιακής ενέργειας ανά την Ευρώπη, τη Λατινική Αμερική, τη Μέση Ανατολή και την Αφρική. Ο Project Manager θα αναφέρεται απευθείας στον COO.
Αρμοδιότητες
 • Η συνεργασία με την ομάδα μηχανολόγων για τη διεξαγωγή επιτόπιας έρευνας και την αξιολόγηση της τεχνικής σκοπιμότητας της ανάπτυξης ενός συγκεκριμένου φωτοβολταϊκού έργου.
 • Ο καθορισμός του αντικειμένου του έργου και η εκτίμηση του σχετικού προϋπολογισμού.
 • Η δημιουργία και διανομή Προσκλήσεων Υποβολής Προτάσεων σε πιθανούς υπεργολάβους EPC, ο καθορισμός κριτηρίων αξιολόγησης και η επιλογή των επωφελών προτάσεων.
 • Η διαχείριση της διαπραγμάτευσης των συμβάσεων και άλλων συμφωνιών με υπεργολάβους EPC και προμηθευτές και η επίβλεψη όλων των εργασιών των υπεργολάβων σε κάθε φάση.
 • Η ανάπτυξη και τήρηση χρονοδιαγράμματος έργου, η χάραξη της κρίσιμης διαδρομής και ο εντοπισμός των βασικών ορόσημων για την επιτυχία του έργου.
 • Η επικοινωνία με τους οργανισμούς κοινής ωφέλειας και τις αρχές που είναι αρμόδιες για τη διασύνδεση, την αδειοδότηση και για άλλα ζητήματα συμμόρφωσης με τις κανονιστικές ρυθμίσεις.
 • Ο εντοπισμός πιθανών πηγών προβλημάτων, η λήψη προληπτικών μέτρων για την αποφυγή τυχόν κινδύνων για το έργο και ο καθορισμός ενεργειών για την άμβλυνση τυχόν αρνητικών επιπτώσεων.
 • Αξιόλογες ικανότητες οργάνωσης και διαχείρισης χρόνου.
Απαιτούμενα προσόντα
 • Πτυχίο Ηλεκτρολόγου Μηχανικού, Μηχανολόγου Μηχανικού ή άλλων σχετικών ειδικοτήτων μηχανικών.
 • Αποδεδειγμένη εμπειρία 5+ ετών στη διαχείριση έργων ηλιακής ενέργειας, συμπεριλαμβανομένων επίγειων έργων άνω των 10 MW.
 • Ισχυρό πλεονέκτημα η κατοχή πτυχίου Ηλεκτρολόγου.
 • Σε βάθος γνώση του Εθνικού Ηλεκτρολογικού Κώδικα, των αδειοδοτήσεων περί ηλιακών έργων και των ρυθμιστικών κανονισμών άλλων φωτοβολταϊκών συστημάτων.
 • Αξιόλογες ηγετικές και επικοινωνιακές ικανότητες, αυτοπαρακίνηση και αποδεδειγμένη ικανότητα επίλυσης προβλημάτων.
 • Ανάληψη πρωτοβουλιών, εξαιρετικές ικανότητες παρουσίασης και συνεχής έμφαση στη λεπτομέρεια και την ακρίβεια.
 • Αυτοπειθαρχία και προσανατολισμός στο αποτέλεσμα.
 • Η ευχέρεια στα Αγγλικά αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση, ενώ η γνώση Ισπανικών ή Γαλλικών θεωρείται επιπλέον προσόν.
 • Ευχέρεια ταξιδιών σε εργοτάξια σε ποικίλες τοποθεσίες όποτε απαιτείται και/ ή παραμονή στο εξωτερικό για μεγάλα χρονικά διαστήματα.
Σημειώσεις
 • Η εδρα εργασιας ειναι σε διαθέσιμες - ποικίλες τοποθεσίες ανά τον κόσμο.
 • Αναφέρετε την πηγή της θέσης εργασίας στην αίτηση σας: δουλεύω.gr.
Πως να κάνετε αίτηση
1. Έγγραφα
 • Βιογραφικό
2. Αίτηση
Αυτή η θέση εργασίας δεν δέχεται πλέον αιτήσεις

Details

 • Entity METKA
 • Location
 • Category
 • Tags
 • Published 18.08.2019
 • Expires 31.10.2019
 • Share vacancy via email
 • Report an error

Frequently Asked Questions

How can I apply for vacancies through douleuw.gr?

Read Article