Vacancy

Πολυτεχνίτης Ξυλουργικών Eργασιών και Αλουμινοκατασκευών

Danish Refugee Council (DRC)

Το Δανικό Συμβούλιο Προσφύγων (DRC) προσλαμβάνει Πολυτεχνίτη Ξυλουργικών Eργασιών και Aλουμινοκατασκευών, για την Αθήνα, Ελλάδα.

Προφίλ Οργάνωσης
 • Το Δανικό Συμβούλιο Προσφύγων (DRC) είναι μια ανθρωπιστική, μη κυβερνητική και μη κερδοσκοπική οργάνωση, που ιδρύθηκε το 1956, και δραστηριοποιείται σε 30 χώρες σε όλο τον κόσμο. Το Δανικό Συμβούλιο Προσφύγων λειτουργεί βάσει 3 παγκόσμιων στρατηγικών στόχων: τη διάσωση ζωών και την ανακούφιση των άμεσων δεινών μεταξύ των ανθρώπων που πλήττονται από συγκρούσεις και απο την έλλειψη προστασίας, την αποκατάσταση και την ανάπτυξη των μέσων διαβίωσης, και τις θεσμικές και οργανωτικές αλλαγές που συμβάλλουν στην προστασία των δικαιωμάτων των ανθρώπων και στον ειρηνικό χειρισμό των συγκρούσεων.
  Το Δανικό Συμβούλιο Προσφύγων (DRC) λειτουργεί στην Ελλάδα από το Νοέμβριο του 2015, με σκοπό να παρέχει στήριξη στο ελληνικό υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής και δουλεύει με σκοπό να εξασφαλίσει αξιοπρεπείς συνθήκες υποδοχής για τους πρόσφυγες και τους μετανάστες που φθάνουν στο νησί της Λέσβου. Τον Μάρτιο του 2016 το Δανικό Συμβούλιο Προσφύγων επέκτεινε τις δραστηριότητές του και στις περιοχές της Αθήνας, της Λάρισας και της Θεσσαλονίκης ανταποκρινόμενο στο μεταβαλλόμενο πλαίσιο και στη συσσώρευση των προσφυγικών πληθυσμών στην ηπειρωτική Ελλάδα, ενώ διατηρεί ακόμα τις δραστηριότητες προστασίας που παρέχει στο νησί της Λέσβου. Στην ηπειρωτική Ελλάδα, το Δανικό Συμβούλιο Προσφύγων αυτή τη στιγμή παρέχει υποστήριξη στις Ελληνικές αρχές στην Υποστήριξη και Διαχείριση Πεδίων (Site Management Support - SMS), παρόμοια με τους ρόλους και τις αρμοδιότητες του διαχειριστή του πεδίου και του υπεύθυνου του (CCCM), σε 10 διαφορετικά πεδία προσφύγων.
Περιγραφή θέσης εργασίας
 • Το Δανικό Συμβούλιο Προσφύγων Ελλάδος θέλει να προσλάβει έναν ικανό, ευέλικτο και ενθουσιώδη επαγγελματία για να εργαστεί στο πλαίσιο της λειτουργίας της Ανοικτής Δομής Πρώτης Υποδοχής Σκαραμαγκά Αττικής. Αναζητούμε «Πολυτεχνίτη Ξυλουργικών Εργασιών και Αλουμινοκατασκευών» πλήρους απασχόλησης προκειμένου να ενταχθεί στο τμήμα Συντήρησης και Λειτουργίας Εγκαταστάσεων.
Αρμοδιότητες
 • Εφαρμογή τακτικών κατασκευαστικών δραστηριοτήτων (ξύλινες και μεταλλικές κατασκευές, γενικές εργασίες κατασκευής και επισκευής κλπ.)
 • Συμμετοχή σε δραστηριότητες επισκευής και συντήρησης, συμπεριλαμβανομένων μικρών επισκευών (όπως αλλαγή πόρτας, επισκευή ξύλινων θυρών / παραθύρων / τοίχων, τοποθέτηση υαλοπινάκων κλπ.)
 • Εντοπισμός βλαβών και ενημέρωση του Υπεύθυνου Λειτουργίας Δικτύου.
 • Εφόσον είναι απαραίτητο, υποστήριξη των εργολάβων για οποιεσδήποτε κατασκευαστικές εργασίες, που σχετίζονται με τη συντήρηση και τη βελτίωση του χώρου.
 • Υπεύθυνος για τη χρήση και τη συντήρηση των παρεχόμενων εργαλείων και των υλικών.
 • Οποιαδήποτε άλλα καθήκοντα ανατεθούν από τον Υπεύθυνο Λειτουργίας Δικτύου.
Απαιτούμενα προσόντα
 • Τεχνικό υπόβαθρο. Απασχόληση τουλάχιστον τριών ετών σε τεχνικό αντικείμενο.
 • Σχετικό δίπλωμα εκπαίδευσης / επαγγελματική άδεια σε ηλεκτρολογικά έργα θα θεωρηθεί ένα ισχυρό πλεονέκτημα.
 • Η προηγούμενη εμπειρία με εργαλεία και ηλεκτρολογικό εξοπλισμό είναι υποχρεωτική.
 • Η γνώση της αγγλικής γλώσσας θα θεωρηθεί πλεονέκτημα.
 • Δυνατότητα πολλαπλών εργασιών και αντιμετώπιση πολλαπλών αιτημάτων σε σύντομες προθεσμίες.
 • Ισχυρή πρωτοβουλία και κίνητρο, με δέσμευση για ομαδική εργασία και ανθρωπιστικές αρχές καιαξίες.
 • Δυνατότητα δημιουργίας και διατήρησης καλών εργασιακών σχέσεων σε πολυεθνικό, πολυπολιτισμικό και πολυεπιστημονικό περιβάλλον.
Βασικές αξίες του Δανικού Συμβουλίου Προσφύγων
 • Επιδίωξη αριστείας.
 • Συνεργασία.
 • Πρωτοβουλίες.
 • Επικοινωνία.
 • Επίδειξη ακεραιότητας.
 • Δυνατότητα εργασίας σε πολυεθνικό και πολυπολιτισμικό περιβάλλον.
 • Προνοητικότητα, δέσμευση για ομαδική εργασία και με πνεύμα πραγματικής συνεργασίας.
 • Ισχυρή πρωτοβουλία και αυτοκίνηση, με ισχυρή δέσμευση για ανθρωπιστική αρχή και υψηλή αίσθηση δεοντολογίας.
 • Απαιτούνται άριστες επικοινωνιακές δεξιότητες, καθώς και η υπομονή και η ευγένεια.
 • Ικανότητα αντιμετώπισης υψηλού φόρτου εργασίας και άγχους.
 • Προσδιορισμός δραστηριοτήτων και προτεραιοτήτων και προσαρμογή αυτών, όπως απαιτείται
 • Οι δεξιότητες πολλαπλών εργασιών και οργάνωσης είναι απαραίτητη.
Προσφέρονται
 • Η σύμβαση θα είναι σύμφωνα με το Ελληνικό Εργατικό Δίκαιο και όλα τα επιδόματα θα παρασχεθούν στους εργαζόμενους (Χριστούγεννα, Πάσχα, Διακοπές).
 • Το DRC παρέχει ευκαιρίες κατάρτισης για την ανάπτυξη και ενίσχυση της ποιότητας των υπηρεσιών της καθώς και της επαγγελματικής και προσωπικής ανάπτυξης των μελών του προσωπικού της.
 • Η θέση αφορά την περιοχή της Αττικής και ισχύουν οι εθνικοί όροι και προϋποθέσεις.
Σημειώσεις
 • Κατά τη συλλογή των βιογραφικών σημειωμάτων θα τηρηθεί απόλυτη εμπιστευτικότητα.
 • Αναφέρετε την πηγή της θέσης εργασίας στην αίτηση σας: douleuw.gr.
Αυτή η θέση εργασίας δεν δέχεται πλέον αιτήσεις

Details

Frequently Asked Questions

How can I apply for vacancies through douleuw.gr?

Read Article