Vacancy

Εκπαιδευτής Java ή C# /.Net

PeopleCert
 • PeopleCert is a global leader in assessment and certification of professional skills, partnering with multi-national organisations and government bodies for the development & delivery of standardised exams. Delivering exams across 180 countries and in 25 languages over its state-of-the-art assessment technology, PeopleCert enables professionals to boost their careers and realise their life ambitions.
  Through flexible & secure exam management systems, PeopleCert offers a suite of services for simple, flexible and secure exams, including online exam booking, multilingual online proctoring, e-certificates and online certificate verification.
  Quality, Innovation, Passion, Integrity are the core values which guide everything we do.
  We are a truly equal opportunity employer and we welcome candidates with exceptional talent from all walks of life and from a broad range of academic disciplines and professional backgrounds. We arehighly educated, with international work experience and a global outlook.
  Our offices in UK, Greece, Cyprus and Turkey boast a culture of diversity, where everyone is different, yet everyone fits in. Our commitment is to develop and maintain a workforce that reflects the very diversity of our customers and the communities in which we do business.
  For more information, please visit the corporate website

Η εταιρία PeopleCert Εκπαιδευτική προσλαμβάνει έναν/μία Εκπαιδευτή-τρια Java ή C# /.Net, για την Αθήνα, Ελλάδα.

Περιγραφή θέσης εργασίας
 • Στο πλαίσιο του Alliance For Digital Employability (AFDEmp, www.afdemp.org) διοργανώνονται Coding Bootcamps από τη HePIS, τη CEPIS και την PeopleCert Εκπαιδευτική, με την επιστημονική επίβλεψη του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών.
  Τα Coding Bootcamps είναι ταχύρρυθμα και εντατικά προγράμματα εκπαίδευσης στον προγραμματισμό και την ανάπτυξη full-stack εφαρμογών, τα οποία στοχεύουν στην επανειδίκευση νέων στις γλώσσες προγραμματισμού Java και C#/.NET.
  Η εταιρία PeopleCert Εκπαιδευτική, εκ μέρους της AFDEmp, αναζητά Java ή C# / .NET εκπαιδευτές, παθιασμένους με τη διδασκαλία και την τεχνολογία για τη διεξαγωγή των μαθημάτων.
Αρμοδιότητες
Διδασκαλία/εκπαιδευτική εργασία για:
 • 12 εβδομάδες - πρωινά τμήματα (5 ημέρες την εβδομάδα, 2-8 ώρες την ημέρα) από αρχές Οκτωβρίου 2018 έως τέλος Δεκεμβρίου 2018.
 • 24 εβδομάδες - απογευματινά τμήματα (5 ημέρες την εβδομάδα, 2-8 ώρες την ημέρα) από αρχές Οκτωβρίου 2018 έως τέλος Μαρτίου 2019.
 • Συνεργασία με τον Ακαδημαϊκό υπεύθυνο του προγράμματος.
 • Συνεργασία με τους διοργανωτές του προγράμματος.
 • Τήρηση προδιαγραφών / οδηγιών εκπαιδευτικού προγράμματος.
 • Κάλυψη εξεταστέας ύλης της πιστοποίησης ICDL Computing και PeopleCert Developer Skills (Foundation & Advanced).
 • Εξατομικευμένη υποστήριξη στους εκπαιδευόμενους ανάλογα με τις ανάγκες τους.
 • Βοήθεια στην επίλυση προβλημάτων των εκπδαιδευομένων.
 • Διαθεσιμότητα για υποστήριξη των σπουδαστών εκτός ωραρίων διδασκαλίας.
 • Ενημέρωση / συμβουλές σπουδαστών για την πρόοδο και εξέλιξή τους.
Απαιτούμενα προσόντα
 • Πτυχίο Πληροφορικής ΑΕΙ / ΤΕΙ (Bachelor and / or Master Degree).
 • Άριστο επίπεδο Αγγλικών (C2).
 • Πρακτική εμπειρία στον προγραμματισμό των άνω αντικειμένων τουλάχιστον 3 ετών.
 • Μεταδοτική ικανότητα και πάθος για διδασκαλία.
 • Πολύ καλές επικοινωνιακές δεξιότητες και ικανότητες παρουσίασης.
 • Άριστη γνώση της αγοράς και ικανότητες καθοδήγησης των σπουδαστών.
 • Δυνατότητα εργασίας κάτω από πίεση και αυστηρών χρονοδιαγραμμάτων/προθεσμιών.
 • Προσοχή στη λεπτομέρεια.
 • Προηγούμενη εμπειρία στη διδασκαλία της γλώσσας προγραμματισμού C# ή / και Java, στη διδασκαλία της γλώσσας SQL, της HTML/CSS σε προχωρημένο επίπεδο ή/ και στο Software Engineering είναι επιθυμητά προσόντα που θα εκτιμηθούν ιδιαίτερα.
Σημειώσεις
 • Αναφέρετε την πηγή της αγγελίας εργασίας στην αίτηση σας: δουλεύω.gr.
Πως να κάνετε αίτηση
Αίτηση
This vacancy is no longer accepting applications

Details

Frequently Asked Questions

How can I apply for vacancies through douleuw.gr?

Read Article