Θέσεις εργασίας για Λήμνο

Κατηγορία

Λήξη

  • Υποδιευθυντή Καταστήματος

    Η ΑΛΦΑ ΒΗΤΑ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ προσλαμβάνει έναν/μια Υποδιευθυντή Καταστήματος στην Λήμνο, Ελλάδα. Ο κάτοχος της θέσης έχει ως αντικείμενο, να κατευθύνει, να συντονίζει και να ελέγχει την λειτουργία του καταστήματος ώστε να εξασφαλίζεται η επίτευξη των λειτουργικών του στόχων (πωλήσεις, μικτό κέρδος, έξοδα, παραγωγικότητα) και η ποιοτική εξυπηρέτηση πελατών.

    ΑΒ Βασιλόπουλος
  • Έκλεισε