Το όραμά μας

να δημιουργηθεί μια σταθερή βάση για το μέλλον, συμβάλλοντας στις ίσες ευκαιρίες εργασίας στην Ελλάδα

Η αποστολή μας
Η εύκολη και έγκυρη πρόσβαση σε πληροφορίες εργασίας στην Ελλάδα.
  • Καταπολέμηση των υψηλών ποσοστών ανεργίας στην Ελλάδα
  • Στήριξη της ελεύθερης πρόσβασης στην πληροφόρηση ως βασικός πόρος για την ανάπτυξη
  • Καινοτομία στην τρέχουσα αγορά εργασίας μέσω online τεχνολογίας
  • Επένδυση στην Κοινωνική Ευθύνη ως ένα βιώσιμο μοντέλο για την επιχειρηματικότητα